- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK
FİRMA REHBERİ SEKTÖRLERİ

SON ÜYE OLAN FİRMALAR

Tarih

Erdemli’den birçok uygarlık geçmiştir. Tarih içinde Silifke ve Mersin’in parçası olarak Erdemli’nin tarihi M.Ö 6. yüzyıla kadar inmektedir. Erdemli, Hititler, Selefkoslar, Romalılar, Bizanslılar, Araplar, Selçuklular, Anadolu Selçukluları ve Osmanlı Dönemini yaşamıştır.kayaci0041

II.Beyazıt zamanınd amerkezi Ermenek olmak üzere Karaman eyaletine bağlı kalmıştır Erdemli. 1571 Kıbrıs’ın alınmasıyla Kıbrıs Beylerbeyliğine’de bağlanmıştır.

Erdemli ilçe olmadan önce Silifke’ye bağlı Yağda bucağının bir köyüydü. 4 Temmuz 1954 tarihinde TBMM’nin kararı ile Erdemli ilçe olmuştur.

 

________________________________________________________________________________________________________________

History

Erdemli has been the cradle of many civilizations. Throughout the history it has been a province of Mersin and Silifke and it dates back to 6th century B.C. We know that The Hittites, The Seleucids, The Romans, The Byzantines, The Arabs, The Seljucks, The Anatolian Seljucks and The Ottomans inhabited this province.

KANLIDİVANE This area, in the time of Beyazid II, was connected with the province of Karaman. Some time after the conquest of Cyprus in 1571, it was connected Cyprus Beylerbeyliği. Before it was officially announced as a town, Erdemli was a small villa of Yağda district connected with the province of İçel. With an act of The Turkish Grand National Assembly, on July 4th im 1954, it become a town.