- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK
FİRMA REHBERİ SEKTÖRLERİ

SON ÜYE OLAN FİRMALAR

Sosyal Hayat

Erdemli halkı, mili ve manevi değerlere, gelenek ve göreneklerine bağlı, sosyal aktivitesi yüksek, günün çağdaş ve teknolojik yeniliklere açık ve duyarlıdır. Yaz mevsimi geldiği vakit yaylalara göç ederler. Ancak bu şehrin boşaldığı anlamına gelmez. Yazlıkçı diye tabir edilen vatandaşlarımız Türkiye’nin çeşitli yörelerinden şehrimize gelir.

Erdemli, gelenekleri yaşatmaya gayret eden bir yöredir. Sosyal hayat gayet canlıdır. Her yıl Mayıs ayı içersinde geleneksel olarak yapılan “Türkmen Şöleni” ve “Hıdrellez Şenlikleri” vardır. Türkmen Şöleni’nde kıl çadırlar kurulur, Yörük göçü temsil edilir, bazlamalar börekler atılır ve mazideki hatıralar canlandırılarak eğlence yapılır.

Yayla sezonunda yaylalarda çeşitli festivaller ve şenlikler yapılarak sosyal hayat diri tutulmaya çalışılır. Bunların en göze çarpanı Hacıalanı köyünde geleneksel olarak yapılan “30 Ağustos Zafer Bayramı Güreş Festivali” ve Avgadı’da yapılan “Erdemli Yayla Köyleri Yaş Sebze, Meyve ve Domates Kültür Festivali”dir.

Son yıllarda Ermenekliler Derneği’nin yaptığı geleneksel “Ermenekliler Batırık Günü”, Boynuinceli Türkmenleri’nin yaptığı “Boynuinceliler Günü”, Kösbucağı köylülerinin Borunbaşı’nda yaptığı “Topalak ve Batırık Şöleni” ile Karahıdırlı köylülerinin yaptığı “Geleneksel Süt Şöleni” Erdemli’de sosyal hayatı canlı tutmaktadır. Bunlara okulların yaptığı şiir geceleri ve yılsonu etkinlikleri de eklenince Erdemli adeta bir festivaller şehri görüntüsü çizmektedir.

Erdemli’de sosyal hayatın canlı olmasında sivil toplum örgütlerinin çok oluşu ve çeşitli faaliyetler yapması da gösterilebilir.

________________________________________________________________________________________________________________

The people in Erdemli are faithful to their national and moral values, customs and traditions. They’re socially active and sensitive to technological changes. In summer the weather is very hot and they prefer spending 2 months in “yayla”(very small villages on the highland of Toros Mountain). But it does not mean Erdemli is desolated during that time. Many people from different cities of Turkey have summerhouses here and when summer comes, they invide the town, especially after the school holiday.

People here are observant of customs. There are 2 festivals held in May every year : Turkmen’s Festival and Hıdrellez  Festival(celebrated for coming of summer). During these festivals the tents made of animal hairs are designed, the representation of nomad’s migration is made, flaky pastry and “bazlama”(flat bread baked on iron sheet) are baked and served.

In yaylas(wolds) there are some other festivals held for social gatherings. Those are “ 30th August Victory and Wrestling Festival” held in Hacıalanı village and “Erdemli Vegetable Fruit and Tomatoes Festival” held in Avgadı village. In recent years, Ermenekliler Association has started to hold “Batırık Day”. Boynuinceliler Turkomen hold “Boynuinceliler Day”, the villagers of Kösbucağı hold “ Topalak and Batırık Day” and the villagers of Karahıdırlı hold “Traditional Milk Day”. All these activities are special days to hold people United. That Erdemli has a lot of non-governmental organizations and their social activities maket he social life in Erdemli very alive.